K.K.T.C. Ait Değerler 2015-2016 Döneminde Mapfree Sigorta Güvencesi Altında

 17.03.2015
b�y�k resim i�in t�klay�n�z

4 yıldır K.K.T.C. devlet araçları ve binalarının güvencesi altında tutan Mapfree Sigorta K.K.T.C. yetkili makamlarıyla güven tazeleyerek 5. kez Devlete ait araçların ve kıymetlerin 2015-2016 devresinde korunması için sözleşme imzalanmıştır.Tüm hakları saklıdır. © 2015 Mapfree Insurance K.K.T.C.